San Giovanni Battista

ALESSANDRO STRADELLA (1639–1682): SAN GIOVANNI BATTISTA

Vår första produktion 2018 är två föreställningar av Alessandro Stradellas San Giovanni Battista (1675), ett oratorium om Johannes Döparen, ett verk som nu uppförs i Finland i sin helhet för första gången på trettio år. Den energiska barockorkestern Ensemble Nylandia leds av cembalist–dirigenten Matias Häkkinen och Döparens roll sjungs av kontratenoren David Hackston.

LÖR 24.3.2018 kl 18, Olaus Petri kyrka, Minervagatan 6, 00100 Helsingfors
SÖN 25.3.2018 kl 19, Helsinge kyrka S:t Lars, Kyrkovägen 45, 01510 Vanda

Salome: Meri Metsomäki
Herodias: Elli Vallinoja
Döparen: David Hackston
Rådgivaren: Juho Punkeri
Herodes: Jussi Merikanto

Ensemble Nylandia, johtaa Matias Häkkinen

Program 20€/15€ Program kan köpas här på förhand.
Framförs på italienska. Längd totalt: 1h 30 min

Följ Battista även på Facebook och Instagram.

Alessandro Stradella komponerade oratoriet San Giovanni Battista till festligheterna vid San Giovanni dei Fiorentini-kyrkan i Rom på Palmsöndagen 1675. Verket är tekniskt krävande, musiken är dynamisk och rytmiskt invecklad samt drar ut alla små nyanser ur texten. Libretton baserar sig på Bibelns händelser och utarbetades av Ansaldo Ansaldi.

Historien når sin höjdpunkt i händelserna som ledde till halshuggningen av Johannes Döparen på hovet av Herodes Antipas, fjärdingsfurste av Galileen och Pereen. Herodes Antipas hade gift sig med sin halvbror Herodes Filippos hustru Herodias, vars dotter var Salome. Då Johannes Döparen kritiserade fjärdingsfurstens sedeslösa hållning blev han inspärrad i fängelset på Herodes hov. Vid festligheterna på hans födelsedag dansade Salome de sju slöjornas dans, varpå hon lät alla sju slöjor hon var klädd i falla till marken, en efter en under dansens gång – detta i löfte om att som belöning få vad hon än önskade sig. Efter dansen bad hon, på inrådan av sin moder Herodias, om Johannes Döparens huvud på ett fat.

Så skriver Matteus om händelsernas gång: ”Men så kom Herodes’ födelsedag. Då dansade Herodias’ dotter inför dem; och hon behagade Herodes så mycket, att han med en ed lovade att giva henne vad helst hon begärde. Hon sade då, såsom hennes moder ingav henne: »Giv mig här på ett fat Johannes döparens huvud.» Då blev konungen bekymrad, men för edens och för bordsgästernas skull bjöd han att man skulle giva henne det, och sände åstad och lät halshugga Johannes i fängelset. Och hans huvud blev framburet på ett fat och givet åt flickan; och hon bar det till sin moder.” (Matt 14:6–11)